De gemeenteraad, hoe werkt het in de praktijk

De gemeenteraad heeft het eigenlijk voor het zeggen in Hoorn. De gemeenteraadsleden hebben een controlerende functie. Zij hebben als taak erop toe te zien dat het college, bestaande uit burgermeester en wethouders, hun werk naar behoren en volgens de gemaakte afspraken uitvoeren. Ook heeft ieder raadslid een stem om voor of tegen een door het college gemaakt raadsvoorstel te stemmen. De meerderheid van stemmen bepaalt of een voorstel wordt aangenomen en of het beleid uitgevoerd mag worden of juist niet. De gemeenteraad staat boven het college en is het hoogste orgaan in het stadsbestuur. De gemeenteraad in Hoorn bestaat uit 35 zetels.

De gemeenteraad bestaat uit diverse politieke partijen waarbij de zetels verdeeld zijn. Het aantal zetels per partij wordt bepaald naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. U als kiezer heeft invloed op wie er op die zetel plaats mag nemen.

Op het stembiljet staan de politieke partijen vermeld met daaronder de lijst met namen van de kandidaats raadsleden. Meestal kruist de kiezer het bovenste vakje aan, die van de lijsttrekker en stemt daarmee eigenlijk alleen op die partij, maar u kunt indien u dat wenst, een voorkeursstem uitbrengen op een ander kandidaat raadslid en dan kruist u een lager geplaatst vakje aan behorende bij de betreffende naam. Heeft die persoon voldoende voorkeursstemmen, dan kan het wel eens gebeuren dat deze persoon een ander persoon die hoger op de lijst staat passeert en mag plaats nemen in de gemeenteraad.

Een raadslid moet be√ędigd worden en legt afhankelijk van zijn overtuiging een belofte of een eed af.


 
 

Be√ędiging Renata Gravendijk van Hoorns Belang in 2017